Fun Run Learn Chinese Class 1

Last updated: 20 ก.พ. 2566  | 

Fun Run Learn  Chinese Class 1

Fun Run Learn Chinese Class 1

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 1) : เริ่มแล้ว กับเหล่าซือเบียง วันนี้เรามีกิจกรรมแปะใบไม้เป็นตัวเลขจีนบนกระดาษ และเขียนตัวเลขบนกระบะทราย นอกจากนั้นเรายังได้แนะนำตัว โดยวาดรูปตัวเองและเขียนชื่อตัวเอง “หนี ห่าว ว่อ เจี้ย …”

เตรียมทรายสำหรับใช้เขียนชื่อ

ใช้ใบไม้มาเปะเป็นตัวอักษร

 


 ********************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 2) : กิจกรรม สำรวจฟาร์มทำการ์ดตัวเลข ฝึกการสังเกต และความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ พร้อมกับเรียนรู้การออกเสียงตัวเลข

เรียนนับเลขเป็นภาษาจีน

รูกจักตัวเลขภาษาจีนและฝึกออกเสียง

วาดรูปสิ่งที่อยู่ในฟาร์มตามจำนวนที่กำหนด

 ********************************************************
Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 3
) : สัปดาห์นี้น้อง ๆ เรียนเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ของร่ายกาย ภาษาจีนจะเรียกร่างกายส่วนต่าง ๆ ว่ายังไงบ้างนะ

มารู้จักอัยวะส่วนต่าง ๆ เป็นภาษาจีนกัน

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ใบแบบที่ไม่ใช่แค่การฟังและท่องจำแต่ยังมีกิจกรรมให้น้อง ๆ ทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

ได้เรียนแบบจำกัดจำนวนผู้เรียน ทำให้คุณครูสามารถดูแลน้อง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 


 ******************************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 4) : เรียนรู้คำศัพท์เรื่อง我的脸 (ใบหน้าของฉัน)

น้อง ๆ เรียนรู้คำศัพย์เกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้าของเรา

ออกมาข้างนอกเพื่อเก็บใบไม้สำหรับออกแบบใบหน้าของตัวเอง

ออกแบบใบหน้าในแบบฉบับของตัวเอง ใส่ความคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงาน

 


 ****************************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 5) : วันนี้เรียนเรื่อง蝴蝶 ไปสังเกตชีวิตของเจ้าผีเสื้อและทำชิ้นงานตามจินตนาการของเด็กๆ

 
น้อง ๆ เริ่มจากการเรียนรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตผีเสื้อ
 
 
กว่าจะเป็นผีเสื้อนั้นช่วงต่าง ๆ เรียกเป็นภาษาจีนว่าอย่างไรบ้าง
 
 
ผีเสื้อจากจิตนาการของน้อง ๆ 
 

 **************************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 6) : วันนี้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของฉัน 我的家。

 เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว ของฉันและวาดรูปครอบครัวของฉัน

วาดรูปครอบครัวของฉันพร้อมระบายสีให้สวยงาม

สุดท้ายเล่นเกมส์ทายคำศัพท์ภาษาจีน

 **************************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 7) : สัปดาห์นี้ เรียนรู้คำศัพท์เรื่องครอบครัวกระต่าย

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวในภาษาจีน

ทำชิ้นงานกระดาษฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ออกแบบชิ้นงานตามความชอบของเด็กๆ

 ************************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 8) : สัปดาห์นี้ เรียนรู้คำศัพท์เรื่องสัตว์เลี้ยง

เรียนรู้ชื่อเรียกของสัตว์แต่ละชนิดเป็นภาษาจีน 

เล่นเกมสนุก ๆ กับคุณครูผู้สอน

วาดรูปและระบายตกแต่งสัตว์เลี้ยงที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ **********************************************
Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 9) : Chinese class สัปดาห์นี้ เรียนรู้คำศัพท์เรื่องประเทศ

ชื่อประเทศไทยและประเทศจีนภาษาจีน ใช้คำว่าอะไรนะ

เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำธง

ทำธงชาติไทยและจีนและออกแบบธงของที่ฟาร์มทำฟา(ร์)มดี

 **********************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 10) : วันนี้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับปีนักษัตร 12 ปีแบบจีน 十二个生肖. 

ให้เด็กๆบอกปีเกิดของตนเอง

ทำการ์ดปีเสือปีนักกษัตรประจำปีนี้

เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 


 

********************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 11) : Chinese class วันนี้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ วันทั้ง 7 ในหนึ่งสัปดาห์ 一个星期有七天。 เล่นเกมส์ทายคำศัพท์ภาษาจีนและ ประดิษฐ์ดาวดวงเล็ก 星星  

ฝึกอ่านคำศัพท์วันต่าง ๆ ในภาษาจีน

เกมทายคำศัพท์ภาษาจีน 

ประดิษฐ์ดาวจากกระดาษง่าย ๆ

 

******************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 12) : Fun Run Learn : Chinese Class Week12 (Swoon)วันนี้เรียนเรื่องเวลากลางวันและกลางคืน 太阳 sun and moon 月亮~~~ (clap) ร้องเพลงภาษาจีน เขียนอักษรจีน ประดิษฐ์ พระอาทิตย์ด้วยกัน

วันนี้น้อง ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืน

ประดิษฐ์พระอาทิตย์ของตัวเอง

ได้ประดิษฐ์พระอาทิตย์เองและร้องเพลงไปพร้อม ๆ กับคุณครู


 ******************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 13) : สัปดาห์นี้ เรียนรู้เรื่องการบอกวันเกิด ร้องเพลงวันเกิดเป็นภาษาจีน สนุกสนานกับการทำเค้กกระดาษ ออกแบบตกแต่งหน้าเค้กด้วยกัน

 

เรียนเรื่องวันเกิดก็ต้องเรียนเรื่องเค้กด้วย

ทำเค้กกระดาษตกแต่งตามใจ

นอกจากเรียนเรื่องวันเกิด ทำเค้กกระดาษแล้วก็ยังได้ร้องเพลงวันเกิดภาษาจีนอีกด้วย 


******************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 14) : สัปดาห์นี้ เรียนรู้เรื่องสายรุ้ง ก้อนเมฆ สิ่งที่อยู่บนท้องฟ้า และสีทั้ง7 ของสายรุ้ง เล่นเกมส์ทายสี ฝึกเขียนตัวอักษรจีนและ ประดิษฐ์สายรุ้งด้วยไม้ไอติม

ฝึกเขียนเรื่องที่เรียนกันวันนี้

เล่นเกมทายสีด้วยกัน

ทำสายรุ้งจากไม้ไอติมน่ารัก ๆ

******************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 15) : สัปดาห์นี้ (22/10/65) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันฮาโลวีน 万圣节快乐 ทบทวนเรื่องสีและตัวเลข ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบตกแต่งฟักทอง ของเด็กๆเอง

ฝึกเขียนและฝึกอ่านคำศัพท์

หาวัสดุจากธรรมชาติมาเตรียมตกแต่งชิ้นงาน

ฝักทองที่ตกแต่งด้วยวัสดุจากธรรมชาติ 

 ****************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 16) : วันนี้ (20/11/65) เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ วันลอยกระทง และประดิษฐ์กระทงพร้อม ตกแต่งให้สวยงาม ด้วยกัน 

เริ่มเรียนคำศัพย์พร้อมระบายสีชิ้นงานประกอบการเรียน

ประทำกระทงจากกระดาษ

กระทงกระดาษจากน้อง ๆ เสร็จแล้ว


 

**************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 17) : (20/11/65) วันนี้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ สีสันของดอกไม้และใบไม้ เล่นเกมส์จับคู่คำศัพท์ภาษาจีนและ ประดิษฐ์ช่อดอกไม้สีต่างๆ

เรียนคำศัพท์ใหม่ ๆ สีสรรค์ของดอกไม้ต่าง ๆ พร้อมเล่นเกมจับคู่คำศัพท์

ระบายสีตกแต่งดอกไม้กระดาษของตัวเอง


ช่อดอกไม้กระดาษจากเพิ่มความสนุกในการเรียน


 
**************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 18) :(04/12/65) วันนี้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับพยัญชนะ เล่นเกมส์อ่านเสียงพินอิน และ ประดิษฐ์กล่องของขวัญวันพ่อ

เรียนรู้คำศัพท์วันพ่อต่าง ๆ

เล่นเกมอ่ายอักษารพินอิน

ทำของขวัญให้คุณพ่อในวันพิเศษนี้กัน

 ************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 19) : 11/12/65 

วันนี้เด็ก ๆ เรียนอักษรพินอิน

ฝึกออกเสียงอักษรพินอินรวมทั้งการอ่านและการฟัง

เด็ก ๆ ตั้งใจเรียนกันมาก ๆ เลย

 ************************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 20) : สัปดาห์นี้ คำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติและ วันคริสมาสต์ 圣诞节快乐 ทำการ์ดอวยพร และเกล็ดหิมะจากกระดาษด้วยตนเอง

เรียนคำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเทศกาลคริสมาสต์

 

ฝึกเขียนและฝึกอ่านตามใบงานที่ได้รับ

ทำการ์ดอวยพรและเกล็ดหิมะจากกระดาษด้วยตนเอง

 

 **********************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 21) : สัปดาห์นี้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ รูปทรงจากสิ่งของต่าง ๆ

รอบตัวของเรามีสิ่งขอมากมายที่เป็นรูปทรงที่ต่างกัน

เรียนรู้คำศัพท์เทศกาลปีใหม่

เด็กๆทำสมุดคำศัพท์เล่มเล็กด้วยกัน


 

 **********************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 22) : วันนี้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ วันตรุษจีน春节

ประดิษฐ์ซองอั่งเปา กระต่ายน้อย 红包

เขียนคำอวยพรภาษาจีน

ซองอั่งเปสน้องกระต่ายแลพการ์ดอวยพรสำหรับวันตรุษจีนพร้อมแล้ว!! ********************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 23) : นนี้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ รูปทรงต่างๆ

สังเกตและจับคู่สิ่งของรูปทรงที่เลือก

บทวนคำศัพท์ ตัวเลข

ด็กๆประดิษฐ์รูปทรงจากคำศัพท์ที่เรีย

**********************************

Fun Run Learn Chinese Class 1 (Week 24) : สัปดาห์นี้เรียนทบทวนคำศัพท์เรื่องรูปทรงและเล่นเกมส์จับคู่

รียนคำศัพท์ เรื่องผลไม้ ที่มีรูปทรงต่างๆกัน

สนุกสนานกับเกมจับคู่ ************************************

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้